Terms of service/服务条款

使用我们的服务之前请认真阅读此《服务条款》。

依据互联网管理条例不得传播以下非法内容等,一经发现立即删除,并对上传帐号处以无限期封禁或以上的处罚。

  • 含有任何违法、涉及政治等内容、暴力、成人内容和过分过分裸露的图片;
  • 含有侵犯版权、个人隐私权、恐怖、血腥场面等图片;
  • 含有恐怖、血腥场面的图片;
  • 含有煽动暴力、极端宗教、种族主义、种族仇恨等图片;
  • 含有其他非法图片(包括反动、博彩、电脑病毒、欺诈、黑产、非法药品等行为);

违法内容一经发现立即删除不另行通知,对于屡教不改者,处以有限期封禁或以上的处罚。

游客限制单张图片限制大小为5M,注册用户单张图片限制大小为25M,图片提供长期保存和取回服务。

API集成说明

Bạn cũng có thể tải lên từ máy tính.
Bạn cũng có thể chọn từ thiết bị hoặc máy ảnh.
JPG JPEG PNG BMP GIF WEBP MOV MP4 WEBM tối đa 5 MB
Tùy chỉnh tải lên theo Nhấp chuột trên bất kỳ bản xem trước nào
Tùy chỉnh tải lên theo chạm trên bất kỳ bản xem trước nào
Bạn cũng có thể tải lên từ máy tính.
Bạn cũng có thể chọn từ thiết bị hoặc máy ảnh.
Đang tải lên 0 tệp tin (0% Hoàn tất)
Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
Upload xong rồi!
Đã tải nội dung lên . Với nội dung vừa được tải lên, bạn có thể tạo album mới.
Đã tải nội dung lên .
Với nội dung vừa được tải lên, bạn có thể tạo album mới. Bạn phải tạo tài khoản hoặc đăng nhập để lưu nội dung này vào tài khoản của bạn.
Chưa có tệp tin nào được tải lên
Một vài lỗi đã xảy ra và hệ thống không thể xử lý yêu cầu của bạn.
    Lưu ý: Một số tệp không thể tải lên. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.